Jalgrattaga linnas

3 Sep

Tänase Tipp d´Und ürituse eel kirjutas Maarja Punak ettevõtmise Facebooki lehele meeldetuletuse jalgratta ja liikluseeskirja teemal. Hea kokkuvõte!

Jalgratas peab olema tehniliselt korras – eriti olulised on pidurid. Vaja on signaalkella, ees valget ja taga punast helkurit ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollast või valget helkurit. Pimeda ajal peab põlema ees valge ja taga punane tuli. (Värv on oluline, et teine juht teaks, mis suunas liigud). 

Jalgrattur on juht ehk talle kehtivad kõik liiklusseaduses toodud juhi kohustused – ei tohi olla joobes, lahkuda liiklusõnnetuse sündmuskohalt, rääkida juhtimise ajal mobiiliga, sõita ühissõidukirajal, kui märk seda eraldi ei luba jne. Karistused on jalgratturitele küll leebemad, ent kohustused sama tõsised, kui autojuhtidelgi. 

Jalgrattaga ei tohi sõita kõnniteel. Erandina lubab liiklusseadus seda juhul, kui teel sõitmine pole võimalik tee seisukorra tõttu. Seega ei anna seda õigust liiklustihedus, rattaraja puudumine vms. 

Jalgrattur ei tohi ohustada jalakäijat ning jalakäija vahetus läheduses tuleb liikuda tema kiirusel. Ka kergliiklusteega lõikuvat sõiduteed ületades tuleb liikuda jalakäijakiirusel.

Sõita tuleb võimalikult sõidutee paremas ääres, seega pole ei asulas ega ka asulavälisel teel lubatud mitmekesi kõrvuti sõitmine. Suurema grupina liikudes tuleb vajadusel kasutada saateautosid, reguleerijaid ning teisi võimalusi sujuva ning turvalise liiklemise tagamiseks.

Ülekäigurada võib rattur ületada ka sõites, ent sel juhul pole autojuhil kohustust talle teed anda.

Seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist võib rattur paremalt mööduda juhul, kui selleks on ruumi ning eesliikuja pole andnud märku parempöördeks. 

Jalgrattur peab kavandatavast manöövrist teistele märku andma. Parempöördest teata kas parema käe õla kõrguselt sirutamise või vasaku käe täisnurkselt õlakõrgusel kõverdamisega ning vasakpöördest sama loogika alusel kas sirge vasaku või kõverdatud paremaga. 

Tuleb järgida liikluskorraldusvahendeid ning tee andmise kohustust ristmikel ja teede lõikumiskohtades. Ratturi eesõiguse korral on parem olla ettevaatlik, kui uljas. Enne manöövrit veendu, et sind on märgatud. 

Advertisements

One Response to “Jalgrattaga linnas”

 1. neleblogib September 5, 2013 at 2:38 pm #

  Ja Maarja Punak täiendab:

  1. BUSSIRAJAD. Bussiradade olemasolul tuleb sõita sõidurajal, kui ei ole eraldi liikluskorraldusvahendit, mis lubaks jalgrattal bussirajal liiklemist. Seda ka tipptunni ürituse raames liiklejad jälgisid (selle kohta tehti ka postitus, et autojuhid lähevad teel sõitjate peale närvi. Usun, et närveldamine lõppeb, kui taolisest rattaga sõitmisest kujuneb tava ja juhtideni jõuab teadmine, et nii seadus seda ette näebki.).

  2. JALGRATTATEED. Kui paralleelselt sõiduteega on olemas ka jalgrattatee, siis kohustust jalgratturil jalgrattateel sõitmiseks seaduses otseselt ei ole. Jalgrattateel toimub parempoolne liiklus, kuid seadus otseselt ei kohusta jalgratturit paremal tee servas püsima, kuid kindlasti on see vastutulijaid arvestades ettenägelik (siis pole vaja viimasel hetkel manööverdama hakata).

  3. ANNA TEED MÄRGI KÜSIMUS. Pikemalt on see lahti seletatud tipptunni lehel, kuid küsimus oli selles, kumb on tugevam, kas reegel, et ülekäigukohal autojuht ei pea andma teed jalgratturile või “anna teed” märk ühe posti küljes ülekäigukoha märgiga enne ülekäigukohta. Sõiduautojuht peab andma teed.

  4. HOOVIST VÄLJA SÕITMINE JA RATTURIGA KOKKUPÕRKAMINE. Viimane küsimus, mida minult facebookis küsiti. Kui autojuht sõidab ootamatult hoovist välja risti jalrattateele ette ja jalgrattur otsasõidu vältimiseks kukub, saab viga ja lõhub ratta, siis esiteks, tegemist on liiklusõnnetusega(vaatamata sellele, et auto viga ei saanud) ja teiseks, suure tõenäosusega jääb autojuht süüdi (ta ei veendunud oma väljasõidu ohutuses. Jah, seal on ka agasi-kehv nähtavus vms, kuid üldreegel võiks selline olla.).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s