Archive | September, 2013

Pildid möödunud ajast

25 Sep

Image

Austria poiss saab teise maailmasõja ajal uued kingad.

Ülejäänud 39 huvitavat ajaloolist hetke fotojäädvustustena.

Advertisements

Elust, mis on mujal

19 Sep

Milan Kundera raamatust “Elu on mujal”.

  • Ja pole midagi kaunimat hetkest, mis eelneb rännakule, hetkest, mil meid külastab homse horisont, mis jagab meile kauneid lubadusi.
  • Täiesti meie ise saame me olla alles siis, kui oleme täielikult teiste seas.
  • Tavaliselt on nii, et kui kohe on juhtumas midagi pöördumatut, kiirustatakse sündmuste käiku tagant (võib-olla tõestamaks, et meil on toimuva üle siiski mingi kontroll).
  • Kes mõistab äkki, et ta on vana; et ta on jõudnud sinna, kuhu saatus enam jaamu ei ehita.
  • Kui tapetakse suuri unistusi, siis voolab palju verd.
  • Kuuekümneaastase luuletaja aruaama kohaselt ei viita noorus kindlale elueale, vaid väärtusele, mis seisab kõrgemal east ega ole sellega kuidagi seotud.
15 Sep

When the spirits are low, when the day appears dark, when work becomes monotonous, when hope hardly seems worth having, just mount a bicycle and go out for a spin down the road, without thought on anything but the ride you are taking.

(Arthur Conan Doyle, Scientific American, 1896)

Allikas

11 Sep

Ma tahan selle üle oma padjaga nõu pidada.

(Raamatust “Vabaduskasvatus”)

Sirvisin reisiraamatut

8 Sep

Image

Image

Image

Jalgrattaga linnas

3 Sep

Tänase Tipp d´Und ürituse eel kirjutas Maarja Punak ettevõtmise Facebooki lehele meeldetuletuse jalgratta ja liikluseeskirja teemal. Hea kokkuvõte!

Jalgratas peab olema tehniliselt korras – eriti olulised on pidurid. Vaja on signaalkella, ees valget ja taga punast helkurit ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollast või valget helkurit. Pimeda ajal peab põlema ees valge ja taga punane tuli. (Värv on oluline, et teine juht teaks, mis suunas liigud). 

Jalgrattur on juht ehk talle kehtivad kõik liiklusseaduses toodud juhi kohustused – ei tohi olla joobes, lahkuda liiklusõnnetuse sündmuskohalt, rääkida juhtimise ajal mobiiliga, sõita ühissõidukirajal, kui märk seda eraldi ei luba jne. Karistused on jalgratturitele küll leebemad, ent kohustused sama tõsised, kui autojuhtidelgi. 

Jalgrattaga ei tohi sõita kõnniteel. Erandina lubab liiklusseadus seda juhul, kui teel sõitmine pole võimalik tee seisukorra tõttu. Seega ei anna seda õigust liiklustihedus, rattaraja puudumine vms. 

Jalgrattur ei tohi ohustada jalakäijat ning jalakäija vahetus läheduses tuleb liikuda tema kiirusel. Ka kergliiklusteega lõikuvat sõiduteed ületades tuleb liikuda jalakäijakiirusel.

Sõita tuleb võimalikult sõidutee paremas ääres, seega pole ei asulas ega ka asulavälisel teel lubatud mitmekesi kõrvuti sõitmine. Suurema grupina liikudes tuleb vajadusel kasutada saateautosid, reguleerijaid ning teisi võimalusi sujuva ning turvalise liiklemise tagamiseks.

Ülekäigurada võib rattur ületada ka sõites, ent sel juhul pole autojuhil kohustust talle teed anda.

Seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist võib rattur paremalt mööduda juhul, kui selleks on ruumi ning eesliikuja pole andnud märku parempöördeks. 

Jalgrattur peab kavandatavast manöövrist teistele märku andma. Parempöördest teata kas parema käe õla kõrguselt sirutamise või vasaku käe täisnurkselt õlakõrgusel kõverdamisega ning vasakpöördest sama loogika alusel kas sirge vasaku või kõverdatud paremaga. 

Tuleb järgida liikluskorraldusvahendeid ning tee andmise kohustust ristmikel ja teede lõikumiskohtades. Ratturi eesõiguse korral on parem olla ettevaatlik, kui uljas. Enne manöövrit veendu, et sind on märgatud. 

1 Sep

No written word nor spoken plea can teach young minds what they should be, not all the books on all the shelves, but what the teachers are themselves.

(Elbert Hubbard)